PheroThrip 2.0Start op tijd met de signalering en monitoring van trips.


Tijdens en na het opruimen van de oude teelt wordt alles in het werk gesteld om bij aanvang van de nieuwe teelt niet meteen met een plaagdruk te starten. Als de jonge planten uitgezet zijn worden er vaak nog enige bespuitingen uitgevoerd met chemische middelen met een korte nawerking op nuttige insecten. De meeste telers hebben dan het idee dat ze hun nieuwe teelt schoon starten en dat er niet of nauwelijks plaaginsecten aanwezig zijn in de kas. Hoe vaak komt men hier niet bedrogen uit?