Lepinox Plus

Lepinox® Plus is een biologische insecticide voor de bestrijding van een aantal veelvoorkomende rupsen in de groente- en fruitteelt.
Lepinox® Plus Biologische insecticide ter bestrijding van rupsen


Lepinox® Plus is een biologische insecticide op basis van de bacterie Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain EG 2348. Dit middel bestrijdt verschillende soorten rupsen in groente- en fruitgewassen.


Werking

Lepinox® Plus bevat sporen van de insectpathogene bacterie Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki. Bij het spuiten van het middel in combinatie met water komen deze sporen op de bladeren terecht. De rupsen eten hiervan en bij afbraak van de sporen in de maag komen specifieke eiwitkristallen vrij. De ontstane reactie van toxine zorgt er uiteindelijk voor dat de rups doodgaat.


Levenscyclus bacterie

De levenscyclus van Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki bestaat uit twee fasen: de vegetatieve celdeling en de sporulatie.

Na opname door de rups produceert de bacterie eiwitkristallen. Deze worden afgebroken door specifieke enzymen in het darmstelsel van de rups. Dit vindt alleen plaats in een basis milieu met een pH van 9 of meer in het lichaam van de rups. Door de reactie wordt de darmwand beschadigd en kunnen de bacteriesporen zich verder verspreiden in de lichaamsholte en zich daar vermenigvuldigen. De rups verlamt en stopt met eten. Dit leidt tot de dood in circa 3-5 dagen na bespuiting.

Dode rupsen vallen van de bladeren en verteren op de bodem.


Lepinox® Plus heeft een levendiger Bacillus thuringiensis bacteriestam ten opzichte van andere Bt.-stammen. Deze maakt twee typen toxines aan, waardoor er een hogere productie van gifstoffen in het maag-darmkanaal van de rups ontstaat, met als gevolg een sneller resultaat. Ziektesymptomen zijn al na 1-2 dagen zichtbaar bij de rupsen.


Lepinox® Plus is toegelaten in groente- en fruitgewassen, zoals tomaat, paprika, aubergine, courgette, meloen, aardbei, appel, peer en diverse bladgroentegewassen. Op de website ctgb.nl staat de complete lijst. (Toelatingendatabank Lepinox Plus)


Voordelen van Lepinox® Plus:


- past ideaal in een schema van geïntegreerde gewasbescherming

- na toepassing snel resultaat

- afwisselbaar met andere Bacillus thuringiensis producten

- Geen MRL

- Veilig voor mens en milieu

- Gaat goed samen met natuurlijke vijanden van de rups, zowel met micro- als macrobestrijders en met bestuivers: hommels en bijen

- Product is toegelaten in de Nederlandse biologische landbouw (toelatingsnummer 14746 N)


Toepassing Lepinox® Plus:

- start met monitoring van de populatie in uw teelt door natuurlijke feromonen of met een vanglamp

- controleer wekelijks op de aanwezigheid van motten of vlinders. Als die in de lamp of de vallen zijn waargenomen, is na enige tijd vraatschade door jonge rupsen zichtbaar

- Start bij de eerste vraat met bespuiting van Lepinox â Plus. De toegestane dosering van het spuitpoeder is 1 kilo per hectare

- Herhaal het spuiten om de plaag te bestrijden; de rupsenstadia L1 en L2 eten het meest

- Het minimum interval tussen toepassingen is 7 dagen

- Lepinox® Plus werkt beter en langer in combinatie met de uitvloeier Helioterpen Film®, die UV-bescherming geeft

- Gebruik voldoende water voor grondige bedekking. Het watervolume voor onbedekte teelt is 400-1500 liter/hectare en voor bedekte teelt 400-2000 l/ha

- Zorg tijdens de bespuiting voor goede bladbedekking en controleer dit voor een goed resultaat

- Gebruik spuitwater op ruimte temperatuur met een pH van 5,5 en zeker niet hoger dan 8.

- Spuit op een vitaal gewas en niet met felle zon

- Test bij gebrek aan ervaring met een proefbespuiting het effect van Lepinox® Plus

- Neem bij vragen contact op met een adviseur van HortiPro BV
MSDS Lepinox Plus
.pdf
Download PDF • 126KB